Den lokale fiber-station har nedbrud, hvorfor hjemmesiderne er nede.

WAOO / TDC arbejder på problemet.

 

Kontakt SEC/green:ID på tlf. 86 64 55 65 eller kundeservice@sec-as.dk

Kontakt Ecofoss/green:ID på tlf. 28 900 337 eller info@ecofoss.dk